LEPORELO, z.s. je nezisková organizace, která vznikla za účelem osobnostního a sociálního rozvoje jedinců v každém věku. Naším hlavním cílem je především pomáhat při vzdělávacích a volnočasových aktivitách všem, kteří na sobě chtějí aktivně pracovat.

Vytváříme a realizujeme vzdělávací programy a kurzy podle vašich potřeb. Poskytujeme vám také služby z oblasti psychologického poradenství a terapie. Zbylou energii pak vkládáme do dobrovolnických projektů v oblasti znevýhodněných dětí a mládeže, které mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Náš tým tvoří mladí a energičtí lidé z celé škály humanitních oborů. Jedná se o kvalifikované andragogy, pedagogy, psychology, sociální pedagogy a poradce. Jako jednotlivci za sebou máme dlouhodobou praxi coby kouči, lektoři a poradci. Dále se ve svém volném čase aktivně zapojujeme do nejrůznějších akcí spojených nejen se vzděláváním dospělých, ale také se vzděláváním dětí a mládeže.V oblasti rozvoje a vzdělávání nejsme žádnými nováčky.

Máme chuť a odhodlání se v tomto směru dále angažovat, vzdělávat se, a zlepšovat tak svoje dovednosti, které využíváme na pomoc druhým. V rámci naší organizace proto průběžně absolvujeme školení a semináře, které nám umožňují dále se rozvíjet.

Organizační struktura

Správní rada Sdružení

Mgr. Pavel Lorenc

 • Předseda Správní rady, HR, koordinátor vzdělávacích aktivit
 • Vystudoval Andragogiku a Pedagogiku. V minulosti několik let pracoval jako lektor, následně jako vzdělávací poradce, poradce rekvalifikačních programů a odborný asistent pro projekty ESF. Zabývá se koordinací lidských zdrojů v organizaci, evaluací a metodickou korekcí vzdělávacích programů a didaktických materiálů. V současnosti se věnuje návrhu, tvorbě a hodnocení e-learningových kurzů.

Mgr. Pavla Škorníková

 • Koordinátor dobrovolníků
 • Vystudovala Andragogiku a Sociální pedagogiku a poradenství. V minulosti pracovala jako administrativní pracovnice vzdělávacího centra s celorepublikovým působením. V současnosti se věnuje koordinaci několika projektů v Jihomoravském a Zlínském kraji. Ve volném čase pomáhá jako certifikovaný zdravotník na vzdělávacích pobytech a kurzech.

Patrik Urbánek

 • tajemník Sdružení
 • V současné době dokončuje studium pedagogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Mimo činnosti v naší organizaci pracuje jako administrativní pracovník. Mezi jeho volnočasové aktivity patří mj. i anglický jazyk, který je jeho druhým studijním oborem. Má v plánu se dále věnovat další činnosti spojené se vzděláváním dospělých a dětí.

Mgr. Klára Bartoníková

 • Revizor Sdružení
 • Vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, nyní studuje magisterský program téhož oboru.
  Její zájmy jsou směrovány k práci s dětmi a mládeží. Podílela se na realizaci projektu s dětmi z Klokánku.
Externisté
Mgr. Eva Lorencová
 • psycholog, garant terapeutických aktivit
Mgr. Petr Sucháček
 • spolupráce s ÚPV FF MUNI
Lenka Schimmerlová, BA
 • účetní organizace