• Žáci 9. tříd opouští pomyslnou bránu dětství a zpravidla poprvé řeší otázku “kam dál”. Na této křižovatce mají volit (co možná nejvhodněji) své profesní zaměření a adekvátní přípravu ke zvolené cestě – v podobě nové školy, první práce či praxe. Tato situace se však netýká pouze žáků na základních školách, ale také studentů SŠ zejména na konci druhých a třetích ročníků, kdy si vybírají volitelné předměty a tím i své další směřování.
 • Tato volba je jedním ze zásadních životních kroků. Je proto třeba pečlivě zvážit všechny okolnosti – své schopnosti, dovednosti, nadání, ale také vlastní touhy a směřování.
 • Tento kurz je proto sestaven tak, aby pomohl žákům lépe se zorientovat ve vlastních kompetencích, kvalitách a schopnostech, a tím jim usnadnil volbu dalšího směřování, školy či zaměstnání. V souvislosti s tím nabízí kurz soubor diagnostických aktivit a certifikovaných testů na zjištění dílčích schopností a dovedností (komunikační styly, role v týmu, stresová odolnost..), ale třeba i testy osobnostní typologie (MBTI) a také praktické tipy, jak uvažovat o vhodnosti vybraného povolání/směru/školy.

 • Tento kurz tak přispívá k ucelenějšímu a reálnějšímu pohledu na sebe sama, k upevnění svého směřování a celkově k vyšší sebejistotě.

 

Organizační zajištění:

 • Kurz je s ohledem na certifikaci diagnostických aktivit realizován za účasti min. 1 psychologa (2 psychologové nebo 1 psycholog a 1pedagog/andragog/soc. ped.)
 • Kurz je určen pro 15-20 žáků

 

Termín předpokládané realizace:

 • listopad – únor, víkendy
  • Příjezd: sobota do 10:00
  • Odjezd: neděle po 17:00

 

Cena:

 • 2000Kč / osobu

Cena zahrnuje:

 • ubytování (1 noc),
 • plná penze – začíná sobotním obědem, končí nedělním obědem
 • výtvarné materiály, diagnostické podklady a pracovní listy